Regulamin TRIATHLONU

TRIATHLON ZGORZELEC

SPRINT 750m/20km/5km

15 września 2019 r.

CEL ZAWODÓW

 1. Sportowa rywalizacja na dystansie SPRINT.
 2. Popularyzacja triathlonu.

ORGANIZATOR

 1. Miasto Zgorzelec
 2. Zgorzelecka Grupa Rowerowa THC Promil
 3. Fundacja Pro Sport Pro Life
 4. Platforma Sportów Wytrzymałościowych

TERMIN – MIEJSCE 

 1. Zawody  odbędą się 15 września 2019 roku.
 2. Start dystansu SPRINT – godzina 11.00
 3. Start oraz strefa zmian T1 zlokalizowane będą na terenie Berzdorfer Zee w Gorlitz.
 4. Biuro zawodów, strefa zmian T2 zlokalizowane będą na stadionie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu przy ul.Maratońskiej 2.
 5. Rywalizacja będzie się odbywać w formule z draftingiem.   

DYSTANSE

 1. Dystans SPRINT: 750 m pływania (1 pętla), 20 km kolarstwa (1 pętla), 5 km biegu (2 pętle).

LIMITY CZASOWE

 1. Dystans Sprint: pływanie  30 min, rower łącznie z pływaniem max. 1 h 30 min, całość: 2,5 h.

LIMIT ZAWODNIKÓW

 1. Dystans SPRINT – 300 osób,
 2. Sztafety SPRINT – 40 sztafet.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach na dystansie SPRINT posiadają osoby, które 14.09.2019 będą miały ukończone 15 lat oraz których stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (wzór jest dostępny w panelu logowania).
 3. W rywalizacji sztafet będą brały udział trzyosobowe sztafety (po jednej osobie do każdej konkurencji).
 4. Podczas zawodów rywalizujemy na zasadach fair play, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych zawodników!
 5. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko – dotyczy to też każdego członka sztafety.
 6. Każdy uczestnik zawodów otrzyma w biurze zawodów opaskę na rękę, która umożliwi mu wejście/wyjście ze strefy zmian, korzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 7. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie umieszczone na stronie zawodów.
 8. Każdy, kto staje na linii startu, akceptuje tym samym regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w zawodach.

ZMIANY T1 i T2 (dotyczy sztafet)

 1. Zawodnik biorący udział w etapie rowerowym czeka przy stanowisku rowerowym, aż zawodnik kończący pływanie dobiegnie do tego stanowiska. Przy stanowisku rowerowym należy przepiąć opaskę z chipem i dopiero wtedy wyruszyć z rowerem do etapu rowerowego.
 2. Zawodnik biorący udział w etapie biegowym czeka przy stanowisku biegowym aż zawodnik kończący etap rowerowy dojedzie do tego stanowiska. W tym miejscu zawodnicy przepinają opaskę z chipem na biegacza i dopiero wtedy uczestnik etapu biegowego wyrusza.

ZGŁOSZENIA i PAKIET STARTOWY

 1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy na stronie www.triathlonzgorzelec.pl.
 2. Pakiet startowy można odebrać: sobota 16.00 – 19.00 w Biurze Zawodów w Zgorzelcu przy ul.Maratońskiej 2 i niedziela: 8.00 – 10.45 w Biurze Zawodów w Zgorzelcu przy ul. Maratońskiej 2. Szczegóły w zakładce INFO -> HARMONOGRAM.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze zarejestrują się na zawody.
 4. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 8.30 – 10.45. O 10.45 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia strefy.
 5. Zawodnicy w ramach pakietu startowego otrzymają: numer startowy, oraz prawo do korzystania z bufetów na trasie oraz posiłku regeneracyjnym na metę. Na trasie biegowej będą punkty żywieniowe (na ok. 0,5 km,  3 km, 5,5 km i  na 8 km), na których będą znajdować się owoce i woda. Na mecie każdy otrzyma posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal. Na trasie rowerowej nie przewidujemy punktu żywieniowego.

KLASYFIKACJE

Open Kobiet, Open Mężczyzn,

Kategorie wiekowe SPRINT: K/M: młodzik (15-19) , K/M 20, K/M 30, K/M 40, K50+, M50, M60+

Sztafety Sprint: Open,

Pierwsze 3 osoby w kategorii OPEN, nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

NAGRODY

dystans SPRINT – OPEN K i OPEN M:

 • I miejsca: 200 zł + statuetka Triathlonu Zgorzelec,
 • II miejsca: 100 zł + statuetka Triathlonu Zgorzelec,
 • III miejsca: 50 zł + statuetka Triathlonu Zgorzelec

Miejsca I-III  w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

OPEN SZTAFETY SPRINT

Miejsca I-III otrzymają statuetki.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

Aby została utworzona klasyfikacja wiekowa w danym przedziale wiekowym musi być minimum 5 osób. W przypadku braku 5 osób zawodnicy są klasyfikowani z niższą kategorią wiekową.

Odbiór nagród finansowych odbywa się osobiście – tylko bezpośrednio po dekoracji – nagroda wypłacana jest w gotówce w biurze zawodów. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest konieczność uczestniczenia w dekoracji.

OPŁATY STARTOWE – brak.

Podczas zawodów Triathlon Zgorzelec – nie pobieramy opłat startowych za udział w zawodach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.

Ale aby uniknąć osób zapisujących się a nie zamierzających przyjechać i blokujących miejsce innym zawodnikom, aby potwierdzić udział  zawodach należy przy zapisach wybrać chociaż jedną z opcji:

 • wesprzeć Triathlonową Akademię Młodzieży, opłacając cegiełkę, lub
 • zakupić „zestaw startowy: koszulka i czepek”
 • zakupić karton żeli #Dashrade.

Faktury wystawiamy na żądanie. W tej sprawie prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

PRZEPISANIE PAKIETU LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

 1. Przepisanie zawodnika – 30 zł. Po 1 września, zmiana zawodników będzie możliwa tylko w Biurze zawodów, bezpośrednio przed zawodami.
 2. Przypadki startu „za kogoś” będą nagłaśniane oraz będą powodowały dyskwalifikację obu zawodników na okres 3 lat we wszystkich organizowanych przez nas zawodach.

W sprawie rezygnacji lub przepisania pakietu prosimy kontaktować się mailowo (w tytule: “rezygnacja z zawodów” lub „przepisanie zawodnika”) pod adresem: [email protected].

W przypadku przepisania pakietu do dnia 1 września: osoba z opłaconym pakietem wysyła email pt: „przepisanie pakietu” na adres: [email protected] i podaje imię i nazwisko osoby, na którą pakiet ten ma zostać przepisany. Po 1 lipca – możliwość przepisania pakietu TYLKO w Biurze Zawodów. UWAGA: osoba, na którą przepisujemy pakiet MUSI być zapisana i widnieć na liście startowej.

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg będą się odbywały przy częściowo otwartym ale ograniczonym ruchu, z wydzielonymi częściami drogi dla uczestników. Droga, po której poprowadzona została trasa, posiada wiele małych dojazdów oraz znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność, przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni!
 2. Na jednym z odcinków wraz z rowerzystami będą poruszały się – po oddzielnym pasie ruchu – samochody. Oba pasy będą oddzielone pachołkami.
 3. Za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów po stronie niemieckiej odpowiada zabezpieczenie wodne oraz Policja z Gorlitz, a po stronie polskiej Policja, Straż Pożarna oraz służby porządkowe organizatora. W momentach zmniejszonego ruchu zawodników będą przepuszczane samochody, dlatego wszystkich zawodników zobowiązujemy do BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO. 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Punkty odżywiania będą znajdowały się odpowiednio na 0,5 km, 3 km, 5,5 km, 8 km biegu.
 2. Odbiór roweru możliwy od godziny 13.00 w dniu zawodów za okazaniem numeru startowego oraz opaski na rękę.
 3. W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba trzecia, bezwzględnie musi ona posiadać: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz swój dowód osobisty.
 4. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas biegu do T1 można ściągną piankę jedynie do pasa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 13.15 w dniu zawodów.
 5. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 6. Wszystkich zawodników startujących w Triathlonie Zgorzelec obowiązuje niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 9. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Polskiego Związku Triathlonu.
 10. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 11. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji (jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp.) oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.