Regulamin TRIATHLONU

TRIATHLON ZGORZELEC

  15 września 2019 r.

CEL ZAWODÓW

 1. Sportowa rywalizacja na dystansach OLIMPIJSKIM i SPRINT.
 2. Popularyzacja triathlonu.

ORGANIZATOR

 1. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE
 2. Platforma Sportów Wytrzymałościowych
 3. Zgorzelecka Grupa Rowerowa THC Promil

TERMIN – MIEJSCE 

 1. Zawody  odbędą się 15 września 2019 roku.
 2. Start dystansu 1/4 IM – godzina 11.oo
 3. Start dystansu 1/8 IM – godzina 12.00
 4. Start oraz strefa zmian T1 zlokalizowane będą na terenie Berzdorfer Zee w Gorlitz.
 5. Biuro zawodów, strefa zmian T2, meta oraz imprezy towarzyszące zlokalizowane będą na stadionie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu przy ul.Maratońskiej 2.
 6. Rywalizacja będzie się odbywać w formule bez draftingu.  

DYSTANSE

 1. Dystans 1/4 IM: 750 m pływania (2 pętle), 45 km kolarstwa (2 pętle), 10,5 km biegu (4 pętle).
 2. Dystans 1/8 IM: 475 m pływania (1 pętla), 20 km kolarstwa (1 pętla), 5 km biegu (2 pętle).

LIMITY CZASOWE

 1. Dystans 1/4 IM: pływanie 1 h, rower łącznie z pływaniem: 2 h 30 min, całość: 4 h.
 2. Dystans 1/8 IM: pływanie  30 min, rower łącznie z pływaniem max. 1 h 30 min, całość: 2,5 h.

LIMIT ZAWODNIKÓW

 1. Dystans OLIMPIJSKI – 200 osób,
 2. Dystans SPRINT – 200 osób,
 3. Sztafety SPRINT – 30 sztafet.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach na dystansie OLIMPIJSKIM posiadają osoby, które 14.07.2017 będą miały ukończone 18 lat oraz których stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Prawo startu w zawodach na dystansie SPRINT mają zawodnicy od piętnastego roku życia, którzy dostarczą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (wzór jest dostępny w panelu logowania).
 3. W rywalizacji sztafet będą brały udział trzyosobowe sztafety (po jednej osobie do każdej konkurencji).
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody na udział w zawodach podpisanej przez rodzica lub opiekuna.
 5. Podczas zawodów rywalizujemy na zasadach fair play, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych zawodników!
 6. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko – dotyczy to też każdego członka sztafety.
 7. Każdy uczestnik zawodów otrzyma w biurze zawodów opaskę na rękę, która umożliwi mu wejście/wyjście ze strefy zmian, korzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 8. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 9. Każdy, kto staje na linii startu, akceptuje tym samym regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w zawodach.

ZMIANY T1 i T2 (dotyczy sztafet)

 1. Zawodnik biorący udział w etapie rowerowym czeka przy stanowisku rowerowym, aż zawodnik kończący pływanie dobiegnie do tego stanowiska. Przy stanowisku rowerowym należy przepiąć opaskę z chipem i dopiero wtedy wyruszyć z rowerem do etapu rowerowego.
 2. Zawodnik biorący udział w etapie biegowym czeka przy stanowisku biegowym aż zawodnik kończący etap rowerowy dojedzie do tego stanowiska. W tym miejscu zawodnicy przepinają opaskę z chipem na biegacza i dopiero wtedy uczestnik etapu biegowego wyrusza.

ZGŁOSZENIA i PAKIET STARTOWY

 1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy na stronie www.triathlonzgorzelec.pl.
 2. Pakiet startowy można odebrać: sobota 16.00 – 19.00 i niedziela: 8.00 – 10.00 w Biurze Zawodów w Zgorzelcu przy ul.Maratońskiej 2. Szczegóły w zakładce INFO -> HARMONOGRAM.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE DECYDUJE DATA ZAPISU.
 4. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 8.30 – 10.45. O 10.45 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia strefy.
 5. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje: numery startowe, czepek, prospekty i upominki od sponsorów (o ile się znajdą sponsorzy) oraz pamiątkową koszulkę. Na trasie biegowej będą punkty żywieniowe (na ok. 0,5 km,  3 km, 5,5 km i  na 8 km), na których będą znajdować się owoce, woda, izotonik. Na mecie każdy otrzyma posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal. Na trasie rowerowej nie przewidujemy punktu żywieniowego.

KLASYFIKACJE

Open Kobiet, Open Mężczyzn,

Kategorie wiekowe OLIMPIJKA: K/M 20, K/M 30, K/M 40, K50+, M50, M60+

Kategorie wiekowe SPRINT: K/M: młodzik (15-19) , K/M 20, K/M 30, K/M 40, K50+, M50, M60+

Sztafety Sprint: Open, Najlepsza Sztafeta Rodzinna,

Pierwsze 3 osoby w kategorii OPEN, nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

NAGRODY

dystans OLIMPIJSKI – OPEN K i OPEN M:

 • I miejsca: 300 zł + puchar Triathlonu Zgorzelec,
 • II miejsca: 200 zł + puchar Triathlonu Zgorzelec,
 • III miejsca: 100 zł + puchar Triathlonu Zgorzelec

Miejsca I-III  w kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

dystans SPRINT – OPEN K i OPEN M:

 • I miejsca: 200 zł + puchar Triathlonu Zgorzelec,
 • II miejsca: 100 zł + puchar Triathlonu Zgorzelec,
 • III miejsca: 50 zł + puchar Triathlonu Zgorzelec

Miejsca I-III  w kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

OPEN SZTAFETY SPRINT

Miejsca I-III otrzymają puchary.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

Aby została utworzona klasyfikacja wiekowa w danym przedziale wiekowym musi być minimum 5 osób. W przypadku braku 5 osób zawodnicy są klasyfikowani z niższą kategorią wiekową.

Odbiór nagród finansowych odbywa się osobiście – tylko bezpośrednio po dekoracji – nagroda wypłacana jest w gotówce w biurze zawodów. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest konieczność uczestniczenia w dekoracji.

OPŁATY STARTOWE

Dystans SPRINT:

 1. Wpłata do 30 marca 2019 r.  – 130 zł,
 2. Wpłata do 30 sierpnia 2019 r. – 150 zł,
 3. Po 1 sierpnia 2019 – 150 zł (niepełny pakiet startowy: bez koszulki oraz medalu na mecie).

Dystans OLIMPIJSKI:

 1. Wpłata do 30 stycznia 2019 r.  – 150 zł,
 2. Wpłata do 30 czerwca 2019 r. – 180 zł,
 3. Po 1 lipca 2019 – 180 zł (niepełny pakiet startowy: bez koszulki oraz medalu na mecie).

Sztafety SPRINT:

 1. Wpłata do 30 stycznia 2019 r.  – 240 zł,
 2. Wpłata do 30 czerwca 2019 r. – 300 zł,
 3. Po 1 lipca 2019 – 300 zł (bez pełnego pakietu startowego).

Pieniądze za opłaty startowe prosimy przelać na konto: 31 1750 0012 0000 0000 4078 5426 (BGB/PNG Paribas).

(w tytule: TZgorzelec – Imię, Nazwisko, Dystans) Triathlon Zgorzelec, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław, NIP: 8943060014,

Faktury wystawiamy na żądanie. W tej sprawie prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

PRZEPISANIE PAKIETU LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

 1. do 30 czerwca – zwrot 75% kwoty,
 2. do 30 sierpnia – zwrot 50% kwoty,
 3. od 1 września nie będzie możliwości zwrócenia wpisowego.
 4. Przepisanie zawodnika – 30 zł. Po 1 lipca, zmiana zawodników będzie możliwa tylko w Biurze zawodów, bezpośrednio przed zawodami.
 5. Przypadki startu „za kogoś” będą nagłaśniane oraz będą powodowały dyskwalifikację obu zawodników na okres 3 lat we wszystkich organizowanych przez nas zawodach.

W sprawie rezygnacji lub przepisania pakietu prosimy kontaktować się mailowo (w tytule: “rezygnacja z zawodów” lub „przepisanie zawodnika”) pod adresem: [email protected]. Termin zwrotu: do 14 dni od wysłania rezygnacji.

W przypadku przepisania pakietu do dnia 1 września: osoba z opłaconym pakietem wysyła email pt: „przepisanie pakietu” na adres: [email protected] i podaje imię i nazwisko osoby, na którą pakiet ten ma zostać przepisany. Po 1 lipca – możliwość przepisania pakietu TYLKO w Biurze Zawodów. UWAGA: osoba, na którą przepisujemy pakiet MUSI być zapisana i widnieć na liście startowej.

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg będą się odbywały przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak droga, po której poprowadzona została trasa, posiada wiele małych dojazdów oraz znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność, przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni!
 2. Na jednym z odcinków wraz z rowerzystami będą poruszały się – po oddzielnym pasie ruchu – samochody. Oba pasy będą oddzielone pachołkami.
 3. Za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów po stronie niemieckiej odpowiada zabezpieczenie wodne oraz Policja z Gorlitz, a po stronie polskiej Policja, Straż Pożarna oraz służby porządkowe organizatora. W momentach zmniejszonego ruchu zawodników będą przepuszczane samochody, dlatego wszystkich zawodników zobowiązujemy do BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO. 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Punkty odżywiania będą znajdowały się odpowiednio na 0,5 km, 3 km, 5,5 km, 8 km biegu.
 2. Odbiór roweru możliwy od godziny 14.00 w dniu zawodów za okazaniem numeru startowego oraz opaski na rękę.
 3. W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba trzecia, bezwzględnie musi ona posiadać: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz swój dowód osobisty.
 4. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas biegu do T1 można ściągną piankę jedynie do pasa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 14.15 w dniu zawodów.
 5. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 6. Wszystkich zawodników startujących w Triathlonie Zgorzelec obowiązuje niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 9. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Polskiego Związku Triathlonu.
 10. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 11. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji (jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp.) oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.