OPŁATY STARTOWE TRIATHLON

OPŁATY STARTOWE – brak.

Podczas zawodów Triathlon Zgorzelec 2019 – nie pobieramy opłat startowych za udział w zawodach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.