OPŁATY STARTOWE

OPŁATY STARTOWE

Dystans SPRINT:

– wpłata do 30 maja 2017 r. – 100 pln, dla zawodników Tri Mietków – 20% mniej,

– wpłata do 30 lipca 2017 r. – 130 pln, dla zawodników Tri Mietków – 20% mniej,

– wpłata do 31 sierpnia 2017 r – 180 pln, dla zawodników Tri Mietków – 20% mniej,

– od 1 września 2017 – też 180 pln – ale bez pełnego pakietu startowego.

 

Dystans OLIMPIJSKI:

– wpłata do 30 maja 2017 r. – 150pln, dla zawodników Tri Mietków – 20% mniej,

– wpłata do 30 lipca 2017 r. – 180 pln, dla zawodników Tri Mietków – 20% mniej,

– do 31 sierpnia 2017r – 200 pln, dla zawodników Tri Mietków – 20% mniej,

– od 1 września 2017 – też 200 pln – bez pełnego pakietu startowego,

 

Sztafety SPRINT:

– wpłata do 30 czerwca 2017 r. – 200 pln, dla zawodników Triathlonowej Sztafety Firmowej: 150 pln,

– wpłata do 31 sierpnia 2017 r. – 250 pln, dla zawodników Triathlonowej Sztaefty Firmowej: 200 pln.

– wpłata po 20 września 2017r. – 250 pln – bez gwarancji pakietu startowego.

 

Opłaty startowe prosimy przelać poprzez przelewy ONLINE – w formularzu zapisów,

 

Opłaty za sztafety należy przelać na konto (68 1240 6768 1111 0010 6654 4518 (PeKaO).

(w tytule: Zgorzelec Sztafety – Imię, Nazwisko) Triathlon Zgorzelec, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław, NIP: 8943060014,

Faktury wystawiamy na żądanie, do 7 dni od wpłaty.

 

PRZEPISANIE PAKIETU LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji:

– do 30 czerwca – zwrot 75% kwoty,

– do 30 lipca –  zwrot 50% kwoty,

– od 1  sierpnia, nie będzie możliwości zwrócenia wpisowego

– przepisanie pakietu – 30pln,

W przypadku przepisania pakietu do dnia 1 września: osoba z opłaconym pakietem, wysyła email pt: „przepisanie pakietu” na adres: [email protected]  podając imię i nazwisko osoby, na którą ten pakiet ma zostać przepisany. UWAGA: osoba na którą przepisujemy pakiet – MUSI być zapisana i widnieć na liście startowej. Po 1 września – możliwość przepisania pakietu TYLKO  w Biurze Zawodów

W przypadku rezygnacji z udziału: należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected]  Termin zwrotu: do 7 dni od wysłania rezygnacji.